Pro Vás a Vaší firmu zajistím:

- Vedení účetnictví a daňové evidence

- Zpracování DPH, dodání a elektronické posílání souhrných hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely podle §92e

- Vedení mzdové a personální evidence

- Zastupování firem při kontrolách na úřadech